ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

7. GeoGebrina radionica


Traka za unos

Opis trake za unos i raspoložive naredbe

Koristeći traku za unos možete direktno unijeti algebarski izraz u GeoGebru.Kad pritisnete Enter vaš se algebarski unos pojavljuje u algebarskom prikazu, dok se grafički prikaz automatski prikaže u grafičkom prikazu.

GeoGebra nudi široki popis naredbi koje se mogu unijeti u traku za unos.

Na dnu prozora nalazi se polje unosa u koje se može direktno upisivati koordinate tačaka i vektora, jednačina pravih i funkcija, vrijednosti parametara, ali i naredbe.

Raspoložive naredbe se nalaze u padajućem izborniku u donjem desnom uglu prozora.

Dovoljno je u polje unosa započeti pisati naredbu koja će biti automatski dopunjena. Prihvatamo je klikom na Enter ili nastavimo upisivati ako nam ne odgovara ponuđena opcija.

U srednje zagrade se upisuju oznake objekata na koje se naredba odnosi.

 

Popis nekih korisnih naredbi pogodnih za upotrebu:

NAPOMENA: Naredbe se odnose na odabir jezika-Hrvatski

Površina[tačka A, tačka B, tačka C, …] Površina Mnogougla koji je definisan datim tačkama

Udaljenost[tačka A, tačka B] Udaljenost dviju tačaka A i B

Polumjer[kružnica] Poluprečnikkružnice

Ugao[tačka A, tačka B, tačka C] Ugao kojeg zatvaraju BA i BC (od 0 do 360o). B je vrh.

Ugao[Mnogougao] Svi unutrašnji uglovi Mnogougla

Točka[pravac] Tačka na pravoj

Središte[tačka A, tačka B] Središte između A i B

Središte[dužina] Središte duži

Težište[Mnogougao] Težište Mnogougla

Sjecište[pravac g, pravac h] Sjecište pravih g i h

Dužina[tačka A, tačka B] Duž između dviju tačaka A i B

Zraka[tačka A, tačka B] Poluprava s početkom u A kroz tačku B

Nagib[pravac ili dužina]

Nagib pravca ili duži: broj u algebarskom prozoru

Mnogokut[tačka A, tačka B, tačka C, …] Mnogougao definisan zadanim tačkama

Pravac[tačka A, tačka B] Prava kroz dvije tačke A i B

Pravac[tačka A, pravac g] Prava kroz tačku A koja je paralelna s pravom g

Okomica[tačka A, pravac g] Prava koja prolazi kroz tačku A i normalna je na pravu g

SimetralaDužine[tačka A, tačka B] Simetrala duži AB

SimetralaDužine[dužina s] Simetrala duži s

SimetralaUgaoa[tačka A, tačka B, tačka C] Simetrala uglova (A, B, C). B je vrh ovog ugla.

Kružnica[tačka M, broj r] Kružnica sa središtem u M i poluprečnikom r

Kružnica[tačka M, dužina s] Kružnica sa središtem u M i poluprečnikom = Duljina[s]

Kružnica[tačka M, tačka A] Kružnica sa središtem u M kroz tačku A

Kružnica[tačka A, tačka B, tačka C] Kružnica kroz A, B i C

Vektor[tačka A, tačka B] Vektor od A do B

Translacija[Mnogougao P, vektor v] Pomiče Mnogougao P za vektor v

Rotacija[Mnogougao P, ugao fi, tačka B] Rotira Mnogougao P za ugao fi oko tačke B

Zrcaljenje[Mnogougao P, tačka B] Zrcali tačkuMnogougao P preko tačke B

Zrcaljenje [Mnogougao P, pravac h] Zrcali tačku Mnogougao P preko prave h

Vježbe: Konstrukcije pomoću trake za unos

1. Konstruisati dvije tačke A i B i pravu p koja sadrži ove dvije tačke.

Koordinate tačaka unesite u traku za unos.

(2, 3) → Enter, (8, 1) → Enter. Za konstrukciju prave unesite Pravac[A,B] ili Prava[A,B] zavisno od odabira jezika prlikom podešavanja.
2. Konstruisati tri tačke C, E, zatim polupravu koja sadržtačke E, duž CD vektor DE.

Koordinate tačaka unesite u traku za unos

(2, 3) → Enter, (8, 1) → Enter, (6, 5) → Enter

Za konstrukciju poluprave unesite Zraka[C,E] ili Poluprava[C,E].

Za konstrukciju duži unesite Dužina[C,D] ili Duž[C,D] zavisno od postavki jezika.

Za konstrukciju vektora unesite Vektor[D,E]

3. Linearna funkcija

U izborniku Pogled uključite prikaz koordinatnih osa, koordinatne mreže, algebarskog prozora i polja za unos.
Da biste nacrtali pravu zadanu jednačinom njegovu jednačinu upišite u Polje za unos koje se nalazi na dnu GeoGebrinog prozora.
Nakon upisa pritisnite tipku Enter i u koordinatnom sistemu će se pokazati odgovarajuća prava, a u algebarskom prozoru slijeva pisat će jednačina te prave.
Da biste promijenili izgled nacrtanih objekata u izborniku Uređivanje odaberite Svojstva pa mijenjajte boju, veličinu, oznaku, itd.

4. Grafičko rješavanje sistema jednačina u GeoGebri

NAPOMENA: Jednačine ne morate upisivati u eksplicitnom obliku.
Na primjer, jednačine ovog sistema upišete u Polje za unos:

2(5x – 3y) – 4(–6+2x–5y)=–22

4x–5(2+5y–3x)=3(3x–2y+9)

GeoGebra će nacrtati prave, a u algebarskom prozoru vidjet ćete te jednačine zapisane u standardnom obliku:

10x – 19y = 37

2x + 14y = –46

Da biste dobili rješenje sistema upotrijebite alat Sjecište dvaju objekata te kliknite najprije na jedan pa na drugi pravac. U algebarskom prozoru moći ćete pročitati koordinate sjecišta tih pravaca, tj. rješenje sistema.

Da biste upisali neku jednačinu s razlomcima zatrebat će vam zagrade, a razlomačku crtu zapisujete s /.

5. Apsolutna vrijednost

Otvorite novu GeoGebrinu datoteku. Provjerite da li su prikazani algebarski prikaz, traka za unos i koordinatne osi.

1 f(x) = abs(x) Upišite funkciju apsolutne vrijednosti f
2 g(x) = 3 Upišite konstantnu funkciju g
3 Sjecište (presjek) dviju funkcija

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Preduzetništvo

,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

уСавршени Нушић

Блог о стручном усавршавању наставника у ОШ"Бранислав Нушић", у Београду

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

ŠKOLSKI KUTAK

učiteljicadaniela.wordpress.com

Fizika koja se voli

Marina Petrovic

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Драмски кутак

кутак за учитеље

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Djordje Herceg

Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Блог o настави

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Весела дружина

Настава српског за основце