ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

1. GeoGebrina radionica


 Uvod u GeoGebru; preuzimanje i instaliranje programa 

UKRATKO O GEOGEBRI:

GeoGebra je besplatan program dinamične geometrije, pisan u Javi, koji povezuje geometriju, algebru i analizu. Program ima podršku Austrijske akademije znanosti, a osvojio je i niz evropskih nagrada. Program GeoGebra pruža mogućnosti istraživanja mijenjanjem položaja, veličine geometrijskih objekata i njihovim upoređivanjima sa algebarskim zapisom u algebarskom prozoru. Program je u potpunosti besplatan (GNU licenca) i preveden je na više od 50 svjetskih jezika.

Program GeoGebra je razvio Markus Hohenwarter, profesor edukacije matematike na Sveučilištu Johannes Kepler u Linzu, Austrija

PRVA VERZIJA GEOGEBRE:

2001. godine

Markus Hohenwarter, profesor salzburškog sveučilišta, je kao svoj diplomski rad napravio prvu verziju programa GeoGebra

Markus

Autori
Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org
Judith Preiner, judith@geogebra.org

Web stranica: http://www.geogebra.org/

Razvoj GeoGebre

PRVA VERZIJA GEOGEBRE-2001. godine
Markus Hohenwarter, profesor salzburškog sveučilišta, je kao svoj diplomski rad napravio prvu verziju programa GeoGebra. Od tog perioda do danas pojavljivale su se nove nadograđene verzije programa. Više o starijim verzijama, kao i preuzimanje programa raznih verzija nalazi se na službenoj stranici GeoGebre:

GeoGebra 3.2
GeoGebra 3.0
GeoGebra 2.0
GeoGebra 1.0
Posljednja verzija je GeoGebra 4.4, koja je objavljena 1. decembra 2013. godine. Link za preuzimanje:

Preuzmi GeoGebra 4.4

1.1.1       Nagrade i priznanja

GeoGebra, kao besplatni obrazovni matematički program otvorenog koda primio je prestižnu nagradu Tech u San Jose, Kalifornija. Izuzev ove vrijedne nagrade program je priznat i nagrađivan od mnogih drugih obrazovnih institucija, kao što su:

NTLC Award 2010: National Technology Leadership Award 2010 (Washington D.C., USA)
Tech Award 2009: Laureat in the Education Category (San Jose, California, USA)
BETT Award 2009: Finalist in London for British Educational Technology Award
SourceForge.net Community Choice Awards 2008: Finalist, Best Project for Educators
AECT Distinguished Development Award 2008: Association for Educational Communications and Technology (Orlando, USA)
Learnie Award 2006: Austrian Educational Software Award for “Wurfbewegungen mit GeoGebra” (Vienna, Austria)
eTwinning Award 2006: 1st prize for “Crop Circles Challenge” with GeoGebra (Linz, Austria)
Trophées du Libre 2005: International Free Software Award, category Education (Soisson, France)
Comenius 2004: German Educational Media Award (Berlin, Germany)
Learnie Award 2005: Austrian Educational Software Award for “Spezielle Relativitätstheorie mit GeoGebra” (Vienna, Austria)
digita 2004: German Educational Software Award (Cologne, Germany)
Learnie Award 2003: Austrian Educational Software Award (Vienna, Austria)
EASA 2002: European Academic Software Award (Ronneby, Sweden)

GeoGebra osvojila prestižnu nagradu Tech »

http://www.normala.hr/?p=509

GeoGebra instituti

Lokalni GeoGebra instituti su grupe nastavnika i istraživača u školama i na fakultetima koji podupiru učenike i nastavnike u regiji. Kao dio mreže Međunarodnog GeoGebra instituta dijele besplatne edukacijske materijale, organizuju radionice i rade na projektima vezanima za GeoGebru.

instituti

Organizacija

Misija GeoGebre je osnažiti studente i nastavnike na svim nivoima da nauče i predaju matematiku na jednostavan način uz posve besplatan i lako dostupan program i interaktivne materijale.

Međunarodni GeoGebra institut (IGI) je brzorastuća mreža neprofitnih organizacija širom svijeta. Lokalni GeoGebra instituti ujedinjuju nastavnike, učenike i istraživače kako bi se uključili u sljedeće aktivnosti: izrada besplatnih interaktivnih materijala, radionice za nastavnike, online pomoć za korisnike GeoGebre, razvoj programa GeoGebra, prijevod GeoGebra dokumentacije, istraživački projekti koji uključuju GeoGebru, prezentacije na državnim i međunarodnim konferencijama, razne publikacije.

Ukoliko se želite priključiti, pišite na community@geogebra.org.

KORISNI LINKOVI:

GEOGEBRA FORUM:

Sva pitanja vezana za rad programom GeoGebra mogu se postaviti na adresi foruma: http://www.geogebra.org/forum/viewforum.php?f=38

SKLADIŠTE DATOTEKA:

GeoGebrino skladište datoteka se nalazi na adresi:

http://www.geogebra.org/en/upload/ -GeoGebra Upload Manager

Skladište datoteka na hrvatskom jeziku

http://www.geogebra.org/en/upload/index.php?&direction=0&order=&directory=hrvatski

NORMALAudruga za promicanje nastave matematike

http://www.normala.hr/

Licenca / Autorsko pravo

Vidi http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.hr
Slobodni ste:
dijeliti – umnožavati, distribuisati i javnosti prikazivati djelo
prerađivati djelo
Pod sljedećim uslovima:

• Imenovanje-Morate priznati autorstvo djela označivši originalne autore i dodavši link http://www.geogebra.org (ali ne na način koji bi sugerisao da vi ili vaše korištenje imate njihovu direktnu podršku).
• Nekomercijalno-Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.
• Dijeli pod istim uslovima-Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili nadogradite, u prerađenom obliku možete ga distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj

PREUZIMANJE I INSTALACIJA PROGRAMA:

Preuzimanje, instalacija i pokretanje programa

POSTUPAK INSTALACIJE

-na adresi www.geogebra.org  kliknite na “Download” (Preuzmi)

Picture1

-pročitajte GeoGebrinu licencu i upoznajte se sa uslovima korištenja programa

-odaberite odgovarajuću opciju zavisno od operativnog sistema vašeg računara

-klikom na jednu od ponuđenih opcija započinjete proces preuzimanja instalacije

 Picture2  SL1GGB

Nakon preuzimanja pokrenite instalaciju i slijedite data uputstva

NAPOMENA:

INSTALACIJOM PROGRAMA NA VAŠEM RAČUNARU OMOGUĆENO JE KORIŠTENJE I RAD U PROGRAMU BEZ INTERNET KONEKCIJE

UKOLIKO JE RAČUNAR POVEZAN NA INTERNET MREŽU, PROGRAM UVIJEK PROVJERAVA NOVE VERZIJE GEOGEBRE I AUTOMATSKI IH NADOGRAĐUJE

UPUTE ZA PREUZIMANJE PROGRAMA:

1. Picture13   

2.  

3. Picture16

4. Picture17

5. Picture18

 • RAD U PROGRAMU GEOGEBRA BEZ PREUZIMANJA DATOTEKE

GeoGebra portabl

GeoGebra portabl radi na svakom kompjuteru bez instalacije. Preuzmite prenosivi paket i smjestite ga na vaš USB da imate svoju verziju GeoGebre gdje god da idete. Slobodno kopirajte, distribuirajte i koristite program GeoGebra u nekomercijalne svrhe.

GEOGEBRA PORTAL 

Ako program ne radi znači da nemate instaliranu najnoviju Java verziju. Možete je preuzeti na adresi www.java.com.

Pokretanje GeoGebre

Nakon instalacije dvostrukim klikom na ikonu na radnoj površini računara pokrećete program.Program možete pokrenuti i iz izbornika Svi programi (All Programs).

Osnovne karakteristike radnog prozora

radna p

U otvorenom GeoGebra prozoru uočavamo tri dijela koja omogućavaju višestrukost prikaza matematičkih objekata:
Grafički prikaz
Algebarski prikaz
Tabelarni prikaz
Svi prikazi su međusobno povezani i ovisno o promjeni jednog prikaza mijenjaju se i druga dva.

U algebarskom prikazu bit će vidljive algebarske vrijednosti nacrtanih objekata. U algebarskom prikazu možemo mijenjati zapise objekata dvostrukim klikom miša na objekt. Promjenu objekta u algebarskom prikazu prati promjena u grafičkom prikazu i obrnuto. Koristeći traku za unos možete direktno unijeti algebarski izraz u GeoGebru. Pritiskom na Enter uneseni algebarski izraz će se pojaviti u algebarskom i grafičkom prikazu istovremeno.

U grafičkom prikazu se vidi geometrijski prikaz nacrtanih ili algebarskim unosom dobijenih objekata. Objekte u grafičkom prikazu možemo mijenjati direktno, a unosimo ih koristeći alate za konstrukciju.

Svi prikazi jednog objekta su dinamički povezani i automatski će se promijeniti ako promijenite bilo koji prikaz, bez obzira na koji je način objekat izvorno kreiran.

U dnu prozora nalazi se traka za unos u koju se mogu upisivati koordinate, brojevi, jednačine i naredbe. Desno od trake za unos nalaze se padajući izbornici za unos posebnih znakova, za unos grčkih slova te izbornik naredbi.

Alatna traka služi za konstrukcije objekata uz pomoć miša. Ako želimo vidjeti tabelarni prikaz trebamo ga uključiti u izborniku Pogled > Tabelarni prikaz.

GRAFIČKI PRIKAZ

Geometrijske konstrukcije u ovom prikazu se izvode koristeći određene alate za konstrukciju iz alatne trake.

ALGEBARSKI PRIKAZ

U algebarskom prikazu matematički objekti su klasificirani kao nezavisni (novi objekt kreiran ne koristeći postojeće objekte)  i zavisni objekti ( novi objekt kreiran koristeći postojeće objekte).

Unos određene formule možemo vršiti direktno u traci za unos.

Izvođenjem konstrukcije u grafičkom prikazu, u algebarskom prozoru se može vidjeti odgovarajuća formula, odnosno algebarski prikaz koji odgovara konstrukciji u grafičkom prikazu.

TABELARNI PRIKAZ:

Svaka ćelija tabelarnog prikaza ima specifičan naziv, koji se može koristiti u naredbama i izrazima, da bi se adresirao sadržaj odgovarajuće ćelije.

U ćelije unosimo brojeve i sve tipove matematičkih objekata. Po unosu sadržaja u ćelije u grafičkom prikazu pojaviće se odgovarajući grafik

Uvodne prezentacije radova i prednosti korišćenja programa

POGLEDAJTE NEKOLIKO ZANIMLJIVIH PRIMJERA KORIŠTENJA PROGRAMA GEOGEBRA U NASTAVI

Welcome to GeoGebraTube
Search our 59179 Free and Interactive Materials
Testovi:
Provjera znanja, djelj. ugao-5 r.
Provjera znanja,djelj. kut-5 r.
Grafički prikaz-zadaci1.
Grafički prikaz-rješenja
Šime Šuljić:
http://normala.hr/razno/ictedu/GeoGebra.htm
LINEARNA FUNKCIJA-8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
http://tajnisvijetmatematike.wordpress.com/matematika-8-razred/
Bicycle gears
Adjust bicycle gear sizes and see the resulting change in motion
3D string cube
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/
WEB PORTAL -ICT U NASTAVI: GEOGEBRA RADOVI-LINKOVI

1 Comment

  Trackbacks

  1. Prva mala GeoGebrina radionica « Prostor korisnika Dijana

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

  Preduzetništvo

  ,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

  уСавршени Нушић

  Блог о стручном усавршавању наставника у ОШ"Бранислав Нушић", у Београду

  Informatika

  Word, Excel, Moodle i još ...

  ✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

  У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

  ŠKOLSKI KUTAK

  učiteljicadaniela.wordpress.com

  Fizika koja se voli

  Marina Petrovic

  Dečiji kutak

  Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

  Драмски кутак

  кутак за учитеље

  Испеци па реци деци

  Ђурђица Стојковић

  Djordje Herceg

  Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

  Twitterova družina

  nove tehnologije u nastavi

  Блог o настави

  Зло је ко не зна, а учити се не да.

  Хајде да се играмо

  Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

  Весела дружина

  Настава српског за основце