ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

Uvodne vježbe


Geometrijske konstrukcije sa alatima

NAPOMENA: Traka za korake konstrukcije omogućava da se nastajanje konstrukcije prikaže korak po korak.
U izborniku Pogled uključite Traka za korake konstrukcije nakon izvođenja konstrukcije.

TAČKA, PRAVA, POLUPRAVA, DUŽ, VEKTOR, PRESJECI, SREDIŠTE, NORMALE, PARALELE, SIMETRALE, MNOGOUGAO

1. Nacrtati dvije tačke A i B i pravu p koja sadrži ove dvije tačke.

1. UPUTSTVA:Odaberite alat novatačka Nova tačka, kliknite na alatku a zatim na radnu površinu konstruišući dvije tačke.Odaberite alat prava dv.tac  Prava kroz dvije tačke. Klikom na alatku, na jednu pa na drugu tačku konstruisana je tražena prava.

2. Nacrtati tri tačke C, D i E, a zatim polupravu q koja sadrži tačke C i E, duž CD i vektor DE. 

2. UPUTSTVA: Odaberite alat novatačka Nova tačka, kliknite na alatku a zatim na radnu površinu konstruišući tri tačke. Odaberite alat polup Poluprava kroz dvije tačke, kliknite na alatku, zatim na tačku C, pa na tačku D. Za konstrukciju duži odaberite alat dduz Duž između dvije tačke, kliknite na alatku, na tačku C i na tačku D. Za konstrukciju vektora odaberite alat vektor Vektor između dvije tačke, kliknite na alatku, na tačku D i na tačku E.

3. Nacrtati prave a i b a zatim odrediti tačku presjeka tih pravih.

3. UPUTSTVA:Odaberite alat prava dv.tacPrava kroz dvije tačke, kliknite na alatku, zatim na radnu površinu. Ponovite postupak za pravu b.Alatom presj Presjek dva objekta odredite presjek pravih.

4. Iz date tačke nacrtati normalu na pravu.

4. UPUTSTVA: Odaberite alat novatačka Nova tačka, kliknite na alatku a zatim na radnu površinu konstruišući tačku F.Alatom prava dv.tac Prava kroz dvije tačke kliknite na alat i na radnu površinu.Odabirom alata norm Normala klikom na alat, zatim na tačku i na pravu konstruišemo normalu na datu pravu.

5. Nacrtati prave a i b, duž EF i pravu paralelnu pravoj a koja sadrži tačku E. Odrediti presječnu tačku pravih a i b, središte duži EF, duž KL dužine 5 cm i simetralu duži KL.

5. UPUTSTVA: Odaberite alat prava dv.tac Prava kroz dvije tačke, kliknite na alatku, zatim na radnu površinu. Ponovite postupak za pravu b.Odaberite alat dduzDuž između dvije tačke, kliknite na alatku a zatim na radnu površinu.Odaberite alat parallel_lineParalela, kliknite na alatku a zatim redom na tačku E i na pravu a.Odaberite alat presjPresjek dva objekta, kliknite na alatku, na pravu a i na pravu b.Odaberite alat polovistePolovište ili Središte, kliknite na alat, na tačku E i na tačku F.Odaberite alat duzDuž zadane dužine, kliknite na alat, zatim na radni prostor i u dijaloškom prozoru upišite broj 5. Preimenujte krajnje tačke duži u K i L.
Odaberite alat simetrala dužiSimetrala duži, kliknite na alat, na tačku K a zatim na tačku L.

6. Odrediti presjek simetrala dvije susjedne stranice pravilnog četvorougla.

6. UPUTSTVA: Odaberite alat pravilan mnogougPravilni mnogougao, kliknite na alata, zatim dva puta na radnu površinu i u dijaloškom okviru upišite broj tjemena traženog mnogougla, u ovom slučaju 4.Odaberite alat simetrala duži Simetrala duži, kliknite na alat, zatim redom na krajnje tačke susjednih stranica mnogougla.Odaberite alat presj Presjek dva objekta, kliknite na konstruisane simetrale.

KRUŽNICA, POLUKRUŽNICA, LUK, ISJEČAK

1. Nacrtati kružnicu k sa centrom u tački A koja sadrži zadanu tačku B.

1. UPUTSTVA: Konstuišite dvije tačke A i B alatom novatačka Nova tačka.
Odaberite alat kruzKružnica određena centrom i jednom tačkom, kliknite na tačku A a zatim na tačku B.

2. Nacrtati kružnicu k sa centrom u tački A i poluprečnikom 5cm.

2. UPUTSTVA: Konstruišite tačku A alatom novatačka Nova tačka, a zatim odaberite alat
kruž centar polupr Kružnica određena centrom i poluprečnikom, kliknite na tačku A a zatim i u dijaloški okvir upišite poluprečnik. Na kraju potvrdite sa U redu.

3. Nacrtati polukružnicu k1 određenu tačkama A i B.

3. UPUTSTVA: Konstuišite dvije tačke A i B alatom novatačka Nova tačka, a zatim odaberite alatpolukružnicaPolukružnica određena dvjema tačkama, i klikom na tačke A i B dobit ćete polukružnicu nad duži AB.

4. Nacrtati kružnicu koja sadrži tri zadane nekolinearne tačke.

4. UPUTSTVA: Konstuišite tri tačke A, B i C alatom novatačka Nova tačka, a zatim odaberite alat kružnica 3 tačke Kružnica kroz tri tačke i kliknite na tri zadane nekolinearne tačke.

5. Nacrtati kružni luk određen središtem S i dvijema tačkama A i B.

5. UPUTSTVA: Konstuišite tri tačke S, A i B alatom novatačka Nova tačka, a zatim odaberite alatkružni luk Kružni luk određen središtem i dvjema tačkama i klikom na tačke S, A i B dobit ćete kružni luk sa središtem S, početnom tačkom A i krajnjom tačkom B.
Odaberite alat luk opisan trima tač Luk opisan trima tačkama: klikom na tri tačke dobit ćete kružni luk kroz te tačke.Odaberite alatkružni isječak središt. i 2 tačkeKružni isječak određen središtem i dvjema tačkama: klikom na tačke S, A i B dobit ćete kružni isječak sa središtem S, početnom tačkom A i krajnjom tačkom B. Napomena: tačka B ne mora ležati na isječku.Odaberite alatisječak luka 3 tačkeIsječak luka opisanog trima tačkama: Odabirom tri tačke dobija se kružni isječak koji pripada kružnom luku kroz te tri tačke.

6. Konstruisati opisanu kružnicu oko trougla.

6. UPUTSTVA:Odaberite alat mnogougao Mnogougao konstruišite trougao.Odaberite alat simetrala duži Simetrala duži i kliknite na svaku stranicu trougla. Dobiju se simetrale stranica trougla.Odaberite alat presj Presjek dva objekta i kliknite na dvije simetrale da bi odredili presjek simetrala.Odaberite alat dduz Duž između dvije tačke i spojite presjek simetrala s vrhovima trougla.Odaberite alat kruz Kružnica određena centrom i jednom tačkom i nacrtajte kružnicu sa središtem u presjeku simetrala stranica i tačkom u jednom vrhu trougla.

7. Konstruisati tangente na zadanu kružnicu k(O,5cm).

7. UPUTSTVA:Konstruišite tačku O, a zatim odaberite alatkruž centar poluprKružnica određena centrom i poluprečnikom. Klikom na alatku i na tačku O otvara se polje za unos podataka gdje unosite dužinu poluprečnika. Konstruišite tačku A iz koje trebamo konstruisati tangente na kružnicu.Odaberite alat  TANGTangente, a zatim klikom na alatku, na tačku A i na kružnicu k konstruisane su dvije tangente na datu kružnicu.

UGAO, OSNA I CENTRALNA SIMETRIJA, ROTACIJA I TRANSLACIJA OBJEKTA, UMETANJE TEKSTA I SLIKE, OLOVKA

1. Nacrtati proizvoljan ugao, označiti mjeru ugla, podebljati linije i podesiti ispunu.

1. UPUTSTVA:
Odaberite alat UGAO Ugao i konstruišite proizvoljan ugao. Desnim klikom na objekat podesite tražena svojstva.

2. Nacrtati ugao od 75  i podesiti svojstva.

2. UPUTSTVA: Odaberite alat UGAO ZAD VEL Ugao zadane veličine. Nakon dva klika na radnoj površini otvorit će se dijaloški okvir za upis mjere ugla. Upišite 75º i potvrdite opcijom U redu. Desnim klikom na konstruisani ugao odaberite Svojstva i podesite.

3. Nacrtati pravilan šestougao a zatim ga preslikati osnom simetrijom u odnosu na zadanu osu. Umetnuti tekst “Osna simetrija”.

3. UPUTSTVA: Odaberite alat pravilan mnogougPravilan mnogougao i konstrušite pravilan šestougao.Odaberite alat prava dv.tac Prava kroz dvije tačke da bi odredili osu simetrije.Odaberite alat osna simetrija Osna simetrija. Klikom na šestougao, zatim na osu simetrije dobijate osno simetričnu sliku šestougla.Odaberite alat UMETANJE TEKSTA Umetanje teksta, kliknite na alat i na radnu površinu. U dijaloškom oviru upišite tekst.

4. Nacrtati pravilan trougao, a zatim ga preslikati centralnom simetrijom u odnosu na zadani centar simetrije. Umetnuti tekst “Centralna simetrija”.

4. UPUTSTVA: Odaberite alat pravilan mnogougPravilan mnogougao i konstrušite pravilan trougao.Odaberite alat  novatačka Nova tačka da bi odredili centar simetrije.Odaberite alat CENTR SIM Centralna simetrija. Klikom na trougao, zatim na tačku-centar simetrije dobijate centralno simetričnu sliku trougla.Odaberite alat UMETANJE TEKSTA Umetanje teksta, kliknite na alat i na radnu površinu. U dijaloškom oviru upišite tekst.

5. Nacrtati pravilan petougao i rotirati ga za 45 , a zatim ga preslikati translacijom za dati vektor.

5. UPUTSTVA:Odaberite alat pravilan mnogougPravilan mnogougao i konstrušite pravilan petougao.Odaberite alat novatačka Nova tačka da bi odredili centar rotacije

Odaberite alat rotacija za ugao Rotacija objekta oko tačke za ugao kliknite na alat, na objekat a zatim na tačku-centar rotacije. U otvorenom okviru upišite ugao 45º i potvrdite opcijom U redu.

Odaberite alat vektor Vektor da bi zadali vektor translacije.

Odaberite alat translacijaTranslacija objekta za vektor, kliknite na objekat a zatim na zadani vektor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Preduzetništvo

,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

ŠKOLSKI KUTAK

učiteljicadaniela.wordpress.com

Fizika koja se voli

Marina Petrovic

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Драмски кутак

кутак за учитеље

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Djordje Herceg

Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Блог o настави

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Весела дружина

Настава српског за основце