ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

IZBORNICI-datoteka, uređivanje, prikaz


IZBORNICI- DATOTEKA, UREĐIVANJE I PRIKAZ

izb

Datoteka

Izbornik Datoteka sadrži naredbe za rad s datotekama (otvaranje, spremanje, izlaz iz programa).

 dat
Novi prozor Naredba Novi prozor otvara novi, dodatni prozor programa. Upotrijebite ako želite uporedno raditi nekoliko konstrukcija.
Nova Naredba Nova otvara novu, praznu GeoGebrinu datoteku u istom prozoru
Otvori Naredba Otvori otvara postojeću ggb datoteku.
Otvori web stranicu Naredba Otvori web stranicu otvara GeoGebrine aplete sa odeređene web adrese
Nedavne Prikaz nedavno ažuriranih i spremljenih radova
Spremi Spremi kao Spremanje rada u formatu GeoGebrine datoteke (nastavak ggb). Naredbu Spremi kao upotrijebite ako želite promijeniti ime ili mjesto spremanja datoteke.
Dijeli Naredba Dijeli omogućava postavljanje radova na web portalu GeoGebra Tube
Izvoz *Mogućnost izvoza se mijenja sa novim verzijama GeoGebre Ova naredba omogućava spremanje (prikaz, izvoz) napravljenih konstrukcija u nekom drugom formatu osim ggb datoteke. Web stranica s apletom (html)– spremanje konstrukcije u obliku web-stranice (html) da biste je mogli koristiti na internetu ili na lokalnom računaru, ali bez upotrebe programa GeoGebra.Grafički prikaz kao slika-– spremanje rada u nekom od formata slike. Tako dobivene slike možete kasnije umetati u razne dokumente. Grafički prikaz kao GIF animacija- spremanje rada u formatu gif animacijeGrafički prikaz u međuspremnik- pospremanje crteža u međuspremnik (clipboard) da biste ga kasnije mogli zalijepiti u neki drugi dokument. Ukoliko želite sliku cijelog prozora GeoGebre zalijepiti u neki dokument prenesite je najprije u međuspremnik upotrebom tipki: PrtSc (Print Screen) prenosi sliku cijelog zaslona, a Alt + PrtSc sliku aktivnog prozora (ima jače plavu naslovnu traku).Grafički prikaz kao PSTricks- Ovaj podizbornik omogućava vam spremanje grafičkog prikaza kao PSTricks slike, to jest LaTeX format slikeGrafički prikaz kao PGF/TikZ- Ovaj podizbornik omogućava vam spremanje Grafičkog prikaza kao PGF/TikZ slike. To je LaTeX-ov format slike.Grafički prikaz kao Asimptote-izvoz GeoGebre u Asymptote
Pretpregled ispisa Ova opcija nudi dvije mogućnosti najprije pregleda, a zatim ispisa (štampanja). Možete ispisati crtež koji je vidljiv ili Opis konstrukcije (popis koraka konstrukcije koje ste napravili da bi dobili crtež)
Zatvori Zatvori sve Zatvara prozor (prozore) GeoGebre i otvorene datoteke.
illustrator-old-school-icon (1)

1. VJEŽBA-DATOTEKA

1. Vježba: DATOTEKA

Vježba:

1.Pokrenite program, kliknite na izbornik Datoteka (File), a zatim na opciju Open from GeoGebra Tube (Otvori iz GeoGebra Tube)
2. U polje za pretraživanje ukucajte ključnu riječ po želji (npr. cube ili kocka), a zatim kad odaberete jedan od ponuđenih radova kliknite na simbololovke.
3.Sačuvajte datoteku na vaš računar pod nazivom Vježba za izbornik datoteka

3.1.u formatu ggb. datoteke
3.2.u formatu slike
3.3.kao gif animaciju
4. Zatvorite otvorenu datoteku.

OČEKIVANI REZULTATI-NAUČITI:

  • Preuzimati i koristiti datoteke sa web stranica
  • Spremati ggb datoteke u raznim formatima
  • Sačuvati datoteku pod raznim imenima

Uređivanje

Izbornik Uređivanje sadrži naredbe za oblikovanje nacrtanih objekata.

 uređ Poništi Upotrijebite ovu naredbu da biste poništili zadnju (ili nekoliko zadnjih) akcija.
Ponovi Naredba kojom ponavljate zadnju (ili niz zadnjih) poništenih akcija.
Kopiraj Naredba kojom kopirate željeni sadržaj u međuspremnik
Zalijepi Naredba kojom izvršavate naredbu Kopiraj i “lijepite” kopirani sadržaj
Grafički prikaz u međuspremnik Ovaj izbornik kopira grafički prikaz u međuspremnik vašeg računara. Nakon toga možete zalijepiti sliku grafičkog prikaza u neki drugi dokument (na primjer u Word).
Umetni sliku iz Ovaj izbornik omogućava umetanje slike iz datoteke ili međuspremnika
Svojstva Naredba Svojstva otvara dijaloški prozor u kojem možete podešavati razna svojstva nacrtanih objekata. Da biste promijenili neko svojstvo najprije odaberite objekat u popisu sa lijeve strane (želite li označiti više objekata držite pritisnutu tipku Ctrl i kliknite na njih). Stavljanjem ili uklanjanjem kvačice ispred Pokaži objekat – pokazujete ili sakrivate označeni objekat. Klikom na Boja možete odabrati boju objekta. Stavljanjem ili uklanjanjem kvačice ispred Pokaži oznaku – pokazujete ili sakrivate oznaku označenog objekta. Ukoliko je objekt sakriven automatski je sakrivena i njegova oznaka. Oznaka može sadržavati ime objekta, njegovu vrijednost ili oboje – to odabirate u padajućem izborniku. Stavljanjem kvačice ispred Pokaži trag uključujete mogućnost ostavljanja traga pri pomicanju objekta. U izborniku Jednačina možete promijeniti oblik jednačine nacrtanog objekta. U izborniku Vrsta crte birate izgled linije koja predstavlja objekat. U donjem dijelu prozora možete mijenjati: debljinu crte, veličinu tačke, postotak ispune (obojanosti unutrašnjosti zatvorenog objekta)  i sl.
Odaberi sve Ovaj podizbornik omogućava odabir svih objekata vaše konstrukcije.
*NOVIJE VERZIJE GEOGEBRE Odaberi trenutnu razinu Ovaj podizbornik omogućava odabir svih objekata koji su istog nivoa kao i odabrani objekat.Napomena: Prije nego upotrijebite ovaj podizbornik morate odabrati jedan objekat koji pripada željenom nivou.
*NOVIJE VERZIJE GEOGEBRE Odaberi potomke Ovaj podizbornik omogućava odabir svih objekata koji zavise o odabranom objektu.Napomena: Prethodno morate odabrati objekat ‘roditelj’, a potom upotrijebiti podizbornik.
*NOVIJE VERZIJE GEOGEBRE Odaberi pretke Ovaj podizbornik omogućava odabir svih objekta predaka odabranog objekta, odnosno sve objekte o kojima odabrani objekat zavisi.Napomena: Prije upotrebe podizbornika odaberite zavisni objekat.
Izbriši Ovaj podizbornik omogućava brisanje odabranih objekata i njihovih zavisnih objekata.Napomena: Najprije morate odabrati objekte ukoliko ih želite obrisati
illustrator-old-school-icon (1)

2. VJEŽBA-UREĐIVANJE

Vježba:
1. Otvorite GeoGebrinu datoteku iz skladišta datoteka GeoGebra Tube. (www.geogebratube.org/)

2. Istražite sve mogućnosti rada, pomjerajte klizač, mijenjajte oblik figure pomjerajući tačke ili prave
3. Poništite nekoliko zadnjih radnji
4. Ponovite dvije zadnje poništene akcije
5. Zatvorite datoteku bez spremanja promjena

OČEKIVANI REZULTATI-NAUČITI:

  • Poništiti posljednje akcije
  • Ponoviti posljednje poništene akcije
  • Mijenjati svojstva objekata.

Pogled

U izborniku Pogled možete uključiti i isključiti prikaz pojedinih dijelova GeoGebrinog prozora.

 pogl Algebra Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje algebarskog prikaza.
Tablica Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje tabelarnog prikaza.
CAS Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje CAS prikaza.
Grafički prikaz Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje koordinatnih osa u grafičkom prikazu.Napomena: Možete koristiti Svojstva grafičkog prikaza kako biste prilagodili koordinatne ose.
Grafički prikaz 2 Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje koordinatne mreže u grafičkom prikazu.Napomena: Možete koristiti Svojstva grafičkog prikaza kako biste prilagodili koordinatnu mrežu.
Opis konstrukcije Opis konstrukcije je popis svih koraka napravljenih u pojedinoj konstrukciji – za svaki nacrtani objekat prikazano je: ime, definicija i algebarski zapis. Upotrijebite opis konstrukcije da biste “otkrili” korake ggb konstrukcije. Pomoću ovog podizbornika možete otvoriti opis konstrukcije u novom prozoru.
Traka za unos Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje trake za unos na dnu GeoGebrinog prozora
Raspored Ovaj podizbornik vam omogućava rasporediti razne prikaze GeoGebrinog prozora ili vertikalno ili horizontalno
Osvježi Ovaj izbornik omogućava osvježenje svih prikaza na ekranu.Napomena: Ovaj podizbornik možete koristiti za brisanje svih tragova objekata.
*NOVIJE VERZIJE GEOGEBRE Tipkovnica Ovaj podizbornik vam omogućava pokazivanje ili skrivanje prikaza tastature
Preračunaj sve objekte Ovaj podizbornik preračunava sve objekte korištene u GeoGebrinoj datoteci.Napomena: Ovaj podizbornik možete koristiti za dobivanje novih slučajnih brojeva ako ste ih koristili u GeoGebrinoj datoteci.
Vježba: 1. Pokrenite program i uključite a zatim isključite redom algebarski, tabelarni i CAS prikaz 2. Podesite radnu površinu tako da bude uključen algebarski i grafički prikaz 3. Podesite vidljivost koordinantnih osa i koordinantne mreže 4. Uključite opcije: Opis konstrukcije i Traka za unos 5. Isključite sve prikaze osim grafičkog (sa koordinantnim sistemom) 6. Sačuvajte dokument u formatu slike 7. Zatvorite dokument bez spremanja promjena

OČEKIVANI REZULTATI-NAUČITI:

 

·         Uključivanje i isključivanje algebarskog, tabelarnog i CAS prikaza

·         Podešavanje vidljivosti koordinantnog sistema

·         Uključivanje i isključivanje opcija Opis konstrukcije i Traka za unos

·         Uočavanje koraka konstrukcije pomoću datog opisa u GeoGebrinom prozoru

illustrator-old-school-icon (1)

3. VJEŽBA-POGLED

Vježba:
1. Pokrenite program i uključite a zatim isključite redom algebarski, tabelarni i CAS prikaz
2. Podesite radnu površinu tako da bude uključen algebarski i grafički prikaz
3. Podesite vidljivost koordinantnih osa i koordinantne mreže
4. Uključite opcije: Opis konstrukcije i Traka za unos
5. Isključite sve prikaze osim grafičkog (sa koordinantnim sistemom)
6. Sačuvajte dokument u formatu slike pod nazivom Vježba izbornik Pogled
7. Zatvorite dokument bez spremanja promjena

OČEKIVANI REZULTATI-NAUĆITI:

·         Uključivanje i isključivanje algebarskog, tabelarnog i CAS prikaza

·         Podešavanje vidljivosti koordinantnog sistema

·         Uključivanje i isključivanje opcija Opis konstrukcije i Traka za unos

·        Uočavanje koraka konstrukcije pomoću datog opisa u GeoGebrinom prozoru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Preduzetništvo

,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

ŠKOLSKI KUTAK

učiteljicadaniela.wordpress.com

Fizika koja se voli

Marina Petrovic

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Драмски кутак

кутак за учитеље

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Djordje Herceg

Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Блог o настави

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Весела дружина

Настава српског за основце