ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

Razredna nastava: od 1. do 3.


1. RAZRED -RAZNO

 1. razred

Hrvatski jezik
Matematika
Priroda i društvo
GK, LK, TZK, SR

RADNI LISTIĆI ZA 1. RAZRED

Mr. sc. Snježana Majdandžić Gladić

ARTMEDIA

ONLINE IGRICE

ONLINE PUZZLE

http://www.artrea.com.hr/onlineigre.html

BOJANKE

za-zo1r

Zdrastveni odgoj

ŠKRINJICA ZA 1. RAZRED

 

 MATEMATIKA 1. RAZRED

*ARTMEDIA*

Zbrajanje do 20

Oduzimanje do 20

Zadaci riječima

Brojevo do 10-I razred:

***

Sabiranje i oduzimanje do 20, do 100, množenje sa 5, sa 10

***

Nizovi

A) Nastavi niz – brojevi do 10

B) Nastavi niz – brojevi do 20

C) Niz unatrag – brojevi do 20

D) Nastavi niz – brojanje po dva

Zbrajanje 

A) Zbroji i oboji

B) Zbrajanje u slici

C) 10 zadataka – sa slikom

D10 zadataka – sa slikom

E) 10 zadataka – sa slikom

F) Zadaci bez slike – zbrajanje dva broja – brojevi do 10

G) Zadaci bez slike – zbrajanje dva broja – brojevi do 20

H) Zadaci bez slike – zbrajanje tri broja

I) Zadaci bez slike – zbrajanje, varijacije

J) Zbrajanje desetica

K) Zbrajanje tabelarno

Oduzimanje 

A) Oduzimanje u slici

B) 10 zadataka – sa slikom

C) 10 zadataka – sa slikom

D) 10 zadataka – sa slikom

E) Zadaci bez slike – oduzimanje dva broja

FZadaci bez slike – oduzimanje, varijacije

G) Oduzimanje desetica

H) Oduzimanje tabelarno

Zbrajanje i oduzimanje do 20

A) Zadaci sa dva broja

B) Zadaci sa više brojeva

Jednakosti

A) Uspoređivanje dva broja

B) Uspoređivanje zbrojeva i razlika

C) Dopuni jednadžbe

Zadaci riječima

A) 8 zadataka

B) 8 zadataka

C) 8 zadataka

D) 8 zadataka

 1

MATEMATIKA ZA 1. RAZRED

Milena Marić

***

Matematika – materijali za razrednu nastavu

***

INES FALAK

Brojimo do 10

***

Brojevo do 10-I razred:

***

Sabiranje i oduzimanje do 20, do 100, množenje sa 5, sa 10

***

****

 Natali Biškup

TABLICA MNOŽENJA

BROJANJE I BROJ

2. RAZRED – RAZNO

 

2. razred

Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

GK, LK, TZK, SR

 za-zo2-r

Zdrastveni odgoj

ŠKRINJICA ZA 2. RAZRED

Препознавање облика
Појам у – вежбање
Појам ван – вежбање
Појам на – вежбање
Колико животиња се налази у пољу?
Дужина рама за слику за Цицину слику
Направимо правоугаоник и квадрат
Правоугаоник, квадрат
Допуна до квадрата
Допуна до правоугаоника
Споји тачке
Споји тачке 2
Правоугаоник – обим
Квадрат – обим

 

 MATEMATIKA – 2. RAZRED  MATEMATIKA – 2. RAZRED

Zbrajanje do 100

Oduzimanje do 100

Množenje brojeva od 1 do 5

Množenje brojevima od 1 do 10

Dijeljenje brojevima od 1 do 10

Zadaci riječima

Nizovi

A) Nastavi niz – brojevi do 100

B) Nastavi niz – brojanje po dva

C) Nastavi niz – brojanje po 5

D) Nastavi niz – desetice

Parni i neparni brojevi

A) Parni i neparni brojevi PDF

B) Nastavi niz

Zbrajanje 

A) Zbrajanje desetica

B) Zbrajanje jednoznamenkastoga sa dvoznamenkastim brojem

C) Zbrajanje dvoznamenkastoga sa dvoznamenkastim brojem

D) Zbrajanje – varijacije

E) Zbrajanje više brojeva u nizu

F) Zadaci riječima

G) Zbrajanje tabelarno

I) Zbrajanje stotica

Oduzimanje

A) Oduzimanje desetica

B) Jednoznamenkasti od dvoznamenkastog broja

C) Dvoznamenkasti od dvoznamenkastog broja

D) Varijacije

E) Zadaci riječima

F) Zadaci riječima

G) Oduzimanje tabelarno

Zbrajanje i oduzimanje do 100

 Zadaci sa dva broja 

 Zadaci sa više brojeva

 Zbrajanje i oduzimanje sa zagradama – novo

 Zadaci riječima

Množenje brojevima 1 do 10

 Množenje brojevima do 5 – zadaci sa slikom

 Množenje brojevima do 10 – zadaci sa slikom

 Množenje brojevima do 5

 Množenje do 100

Množenje do 100 – tabelarno

 Množenje do 100 

2

MATEMATIKA ZA 2. RAZRED

Milena Marić

Dijeljenje do 100

 Dijeljenje brojevima do 5 – zadaci sa slikom

 Dijeljenje brojevima do 10 – zadaci sa slikom

 Dijeljenje do 100

Dijeljenje do 100 – varijacije

Jednakosti

Uspoređivanje brojeva do 100

Uspoređivanje brojeva – zbrojeva i razlika

 Dopuni jednadžbu – zbrajanje do 100

 Dopuni jednadžbu – zbrajanje i množenje

 Dopuni jednadžbu – oduzimanje do 100

 Uspoređivanje umnožaka i količnika

Zadaci riječima

A) Zadaci riječima

B) Zadaci riječima

C) Zadaci riječima

D) Zadaci riječima

Rimski brojevi

A) Rimski brojevi do 12

B) Zbrajanje rimskih brojeva

C) Oduzimanje rimskih brojeva

D) Napiši arapski broj rimskim brojem

E) Napiši rimski broj arapskim brojem

*****

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost

Odredi mjesnu vrijednost

Redoslijed računskih operacija

 Više računskih operacija – primjeri i pravila

 Više računskih operacija

***

Likovi

A) Likovi u prostoru

B) Geometrijski likovi

C) Ravne i zakrivljene crte

D) Odnosi i veličina

*****

Memo  karte iz matematike

Tablica množenja – PDF – spremi na računalo ili otvori i ispiši

Mjerne jedinice – PDF

Osnove geometrije – PDF

Cool School – Forum : Nastavni materijali za prvi razred
Cool School – Forum : nastavni materijali za drugi razred
Cool School – Forum : Nastavni materijalai za treći razred
DJEČJE TEME

Mr. sc. Snježana Majdandžić Gladić

PRIČE ZA DJECU

INES FALAK

MODELI

INES FALAK

 3. RAZRED

MATEMATIKA

1403300527_package_graphics

MILENA MARIĆ

3. RAZRED

za-zo3r

Zdrastveni odgoj

ŠKRINJICA ZA 3. RAZRED

Moj zavičaj u prošlosti

Autorica: Bogdanka Conjar

Naše zdravlje

Autor: Đurđica Krtanjek

Bez vode nema života
Download

• Autor(i): Bogdanka Conjar
*****

Mjesec Download

• Autor: Marijan Biruš•

Opis:

Power point prezentacija o obilježjima Mjeseca: podaci, kako nastaju mijene, pomrčina Mjeseca i sunca itd.

 

Vode tekućice

KVIZOVI

Životinje – 12 pitanja sa slikama životinja
Priroda  – 12 pitanja sa slikama iz prirode
Životinje 2  – 10 pitanja o životinjama
Životinje – 10 pitanja iz svijeta životinja
Priroda – 10 pitanja iz biljnog svijeta

Životinje i mladunčad – 10 pitanja o mladunčadi životinja

Poznate životinje – 12 pitanja o poznatim
životinjama

Svemir  – 10 pitanja – Zemlja i svemir

Priroda – 10 pitanja iz biljnog svijeta

 

 MATEMATIKA – 3. RAZRED

Zbrajanje do 1000
Oduzimanje do 1000
Pisano množenje

Dekadske jedinice i mjesna vrijednost

A) Odredi mjesnu vrijednost

Uspoređivanje brojeva

A) Uspoređivanje brojeva do 1000

B) Uspoređivanje zbrojeva do 1000

C) Uspoređivanje razlika do 1000

D) Dopuni jednadžbu – zbrajanje

E) Dopuni jednadžbu – oduzimanje

Slovo kao znak za broj

A) Zadaci sa zbrajanjem

B) Zadaci sa oduzimanjem

C) Zadaci sa množenjem

D) Zadaci sa dijeljenjem

Zbrajanje vodoravno

A) Zbrajanje stotica

B) Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja

C) Zbrajanje troznamenkastog i dvoznamenkastog broja

D) Zbrajanje dva troznamenkasta broja

E) Zbrajanje tri broja

Pisano zbrajanje – okomito

A) Zadaci – zbrajanje stotica i desetica

B) Zadaci – dva broja

C) Zadaci – tri broja

Pisano zbrajanje do 1 000 000

Pisano oduzimanje četveroznamenkastih brojeva

Pisano oduzimanje do 1 000 000

Pisano množenje

Uspoređivanje brojeva

A) Uspoređivanje brojeva do milijun

B) Uspoređivanje zbrojeva do 10.000

C) Uspoređivanje razlika do 10.000

Pisano zbrajanje

A) Zbrajanje višeznamenkastog broja sa dvoznamenkastim

BZbrajanje dva višeznamenkasta broja

CZbrajanje tri višeznamenkasta broja

Pisano oduzimanje

A) Oduzimanje dvoznamenkastog od troznamenkastog broja

B) Oduzimanje dvoznamenkastog od četveroznamenkastog broja

C) Višeznamenkasti brojevi

 

Zaokruživanje brojeva

A) Zaokruži broj na najbližu deseticu

B) Zaokruži broj na najbližu stoticu

C) Zaokruži broj na najbližu tisućicu

Množenje

A) Pisano množenje – ponavljanje

B) Množenje troznamenkastog sa jednoznamenkastim brojem

CMnoženje peteroznamenkastog sa jednoznamenkastim brojem

D) Množenje peteroznamenkastog sa dvoznamenkastim brojem

Dijeljenje

A) Dijeljenje jednoznamenkastim brojem – bez ostatka

B) Dijeljenje jednoznamenkastim brojem – s ostatkom

C) Dijeljenje višeznamenkastim brojem – bez ostatka

D) Dijeljenje višeznamenkastim brojem – s ostatkom

Više računskih operacija

A) Više računskih operacija – troznamenkasti brojevi

B) Više računskih operacija – višeznamenkasti brojevi

C) Više računskih operacija – višeznamenkasti brojevi

Zadaci riječima

A) Zadaci – zbrajanje

B) Zadaci – oduzimanje

C) Zadaci – množenje

D) Zadaci – dijeljenje

E) Zadaci – sve računske operacije

F) Zadaci – sve računske operacije

G) Zadaci – sve računske operacije

H) Zadaci – sve računske operacije

Redoslijed računskih operacija

A) Više računskih operacija

B) Više računskih operacija

*****

Trokut, pravokutnik i kvadrat

A) Vrste trokuta

B) Opseg trokuta

C) Opseg trokuta – zadaci riječima

D) Opseg pravokutnika i kvadrata

E) Opseg pravokutnika i kvadrata – zadaci riječima

F) Površina pravokutnika i kvadrata

G) Površina pravokutnika i kvadrata – zadaci riječima

 MATEMATIKA – RAZNO

RAČUNALNE IGRICE

Osnove računa

 Matematika – materijali za razrednu nastavu

Mozgalice, kvizovi

Igre za razonodu

Kutak za mlađe učenike

Aleksandra-Maria Vuković

 PRIRODA I DRUŠTVO

NATALI BIŠKUP

Voda – uvjet života

PORTAL ZA ŠKOLE

U susret jeseni – integrirani nastavni dan

  • Autorica: Ružica Kazimić

Kviz: što smo naučili iz prirode i društva u 1. razredu?

  • Autorica: Marlena Bogdanović

Druženje s ježićem – integrirana nastava

  • Autorica: Branka Kamenečki
 HRVATSKI JEZIK

NATALI BIŠKUP

Imenice, rod i broj

Antonija Horvatek

Učimo čitati i pisati

ARTMEDIA

Memo  karte iz hrvatskog

Veliko početno slovo – PDF –

Rečenica – PDF

Vrste riječi – PDF

Glagolska vremena – PDF

Glagolski načini – PDF

Glasovne promjene – PDF

 ARTMEDIA

Bajkoviti kviz –  10 pitanja iz poznatih dječjih bajki

 MATERIJALI ZA NASTAVNIKE
Различити геометријски облици око нас
Oблик правоугаоника и квадрата
Особине страница правоугаоника
Особине страница квадрата
Правоугаоник
Квадрат
Угао
Врсте углова
Четвороугао
Правоугаоник
Квадрат
Правоугаоник – обим
Квадрат – обим
Advertisements

Comments are closed.

Preduzetništvo

,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

ŠKOLSKI KUTAK

učiteljicadaniela.wordpress.com

Fizika koja se voli

Marina Petrovic

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Драмски кутак

кутак за учитеље

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Djordje Herceg

Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Блог o настави

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Весела дружина

Настава српског за основце